Náš program založený na pedagogike Márie Montessori smeruje k
    rozvíjaniu prirodzenej zvedavosti a láske k učeniu detí

V našom komunitnom klube vytvárame láskyplné prostredie pre výchovu a vzdelávanie detí vo veku 3 až 11 rokov, v ktorom môžu slobodne uspokojiť svoje vývinové potreby a rast. Oblasti nášho vzdelávania sú praktický život, zmysly, jazyk, matematika, kultúra a prírodné vedy.

V klube Slnečnica funguje od roku 2017 denný montessori klub pre deti od 3-6 rokov, usporadúvame montessori herničky, semináre, vzdelávacie workshopy a od roku 2019 sme začali i s montessori vzdelávaním školákov (prvé trojročie).

Robíme aktivity inšpirované pedagogikou Márie Montessori, vytvárame vlastné materiály a pomôcky, preferujeme praktické učenie sa detí, čo najčastejší kontakt s prírodou a to všetko v prostredí, ktoré je rešpektujúce a vnímavé k deťom a ich individuálnemu vývinu.

Menu