Termíny prázdnin denného klubu a vzdelávacej skupiny (podľa školských prázdnin SR)

Školský rok 2021/2022

Jesenné: 28. október  –  29. november 2021.  Klub bude otvorený po prázdninách  2. novembra 2021 (utorok).

Vianočné: 23. december 2021 – 7. január 2022. Klub bude otvorený po prázdninách 10. januára 2022 (pondelok).

Polročné: 4. február 2022. Klub bude otvorený po prázdninách 7. februára 2022 (pondelok).

Jarné: 28. február – 4. marec 2022. Klub bude otvorený po prázdninách 7. marca 2022 (pondelok).

Veľkonočné: 14 apríl  – 16. apríl 2022. Klub bude otvorený po prázdninách 20. apríla2022 (streda)

Letné: 1. júl  – 31. august 2022. Vyučovanie sa začne 5. septembra 2022 (pondelok).

Denný klub je otvorený v lete počas mesiaca júl vo forme táborových tematických týždňov pre deti z klubu, doplnený deťmi prihlásenými na tábor.

Termín skráteného vyučovania:

Raz mesačne počas školského roka končí vyučovanie o 13:00. Dňom skráteného vyučovania je spravidla prvý piatok v mesiaci.

Menu