Naša filozofia

rešpektujúca a partnerská komunikácia

dôraz na individuálne potreby dieťaťa

praktické využívanie princípov montessori pedagogiky

uplatňovanie slobody v rámci bezpečných hraníc

príroda ako súčasť každodenného života

O nás

Komunitný montessori klub navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov na dennej báze. Okrem toho Slnečnica združuje vzdelávaciu skupinu domškolákov 1. a 2. trojročia. Ďalej ponúkame aj herničky pre rodičov s deťmi, prípadne pre rodičov usporadúvame rôzne podujatia na osvetu Montessori pedagogiky či rešpektujúceho prístupu a upevňovaniu vzťahu s deťmi.

Prepojenie s prírodou

Deti vedieme k vytváraniu pozitívneho vzťahu k prírode, preto trávime veľa času v našej záhrade, kde pestujeme ovocie, zeleninu, pozorujeme rastliny i živočíchy, ktoré k nám zavítajú a láskyplne sa o ne staráme. Pravidelne chodievame na prechádzky do okolia Slnečnice, do parku alebo do lesa. Záhradku si užívame v každom počasí, lebo niet nad radosť zo skákania v kaluži či z tanca v daždi.

Školáci majú výletné štvrtky, počas ktorých podnikáme pravidelné expedície, snažíme sa podporiť výučbu ale aj zdravý pohyb na čerstvom vzduchu.

K dispozícii máme aj veľké športovisko, ktoré nám ponúka pestrú paletu športového vyžitia v spolupráci sa našimi kamarátmi športovcami.

V našom „hlinodome“ si deti môžu vyskúšať svoje pekárske schopnosti, upiecť tortičku, vytvoriť sošku z blata alebo si len tak užívať dotyk so zemou.

Zdravá a pestrá strava

Zdravá strava je u nás veľmi dôležitá. Vyhľadáme a spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí vedia vyhovieť našim náročným požiadavkám a zároveň naplnia detské brušká. Pri výbere surovín kladieme veľký dôraz na ich kvalitu. Na desiatu podávame zväčša čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré si deti môžu vlastnoručne pripraviť, v kombinácii s orieškami. Na olovrant volíme kváskový chlebík, domáci koláč alebo cereálie s rastlinným mliekom. Vyhýbame sa rafinovanému cukru a snažíme sa vyhovieť aj špeciálnym požiadavkám v stravovaní.

Deti zapájame do prípravy jedla a stolovania, aby mali možnosť pocítiť, že sú plnohodnotnými členmi našej malej komunity a zažívali svoju užitočnosť a dôležitosť pre jej fungovanie. Aj nám viac chutí, keď sa o nás starajú naši kamaráti.

Náš tím

Spoluzakladateľka klubu, administratíva, štatutárka o.z. Slnečnica

Spoluzakladateľka klubu, sprievodkyňa vzdelávacej skupiny detí (6-12 rokov)

Spoluzakladateľka klubu, sprievodkyňa vzdelávacej skupiny detí (6-12 rokov)

Poobedňajšia sprievodkyňa vzdelávacej skupiny detí (6-12 rokov). Konzultantka špeciálnych potrieb detí.

Sprievodkyňa na výpravách vzdelávacej skupiny detí (6-12 rokov), sprievodkyňa dennéh klubu (3-6 rokov).

Sprievodkyňa denného klubu (3-6 rokov)

Sprievodkyňa športovej prípravy detí

Sprievodkyňa denného klubu (3-6 rokov)

Sprievodkyňa denného klubu (3-6 rokov)

Sprievodkyňa denného klubu (3-6 rokov)

sprievodca na poobedia

Napísali o nás

Denný klub Slnečnica v Trnave:
Montessori je náš životný štýl
Ak chcete spojiť neklasickú škôlku, školu, klubové aktivity pre deti pod 4 roky, workshopy efektívneho rodičovstva, Montessori výchovnú metódu a filozofiu a plánované Montessori aktivity pre dôchodcov, vyjde vám jedna veľká Slnečnica.

Ak ste znalcami Montessori, určite poznáte mnoho pomôcok tejto vzdelávacej a výchovnej metódy. Ktoré sú však ich najobľúbenejšie a najprezentovanejšie pomôcky? Na ktoré sú zakladateľky Slnečnice najviac hrdé?

Predstavte si, že vaše dieťa začne prvý školský týždeň maľbou na obrovský papier. So spolužiakmi totiž rozoberú veľký tresk, tým predsa všetko začalo a treba ho aj zobraziť. Tretí deň školy už cestuje do hvezdárne, ruka v ruke s veľkým treskom a začiatkom niečoho prelomového – škola je predsa miesto, kam deti kráčajú plné očakávaní, nádeje, vzrušenia a entuziazmu. S rozžiarenými očami. Plameň zvedavosti sa zapaľuje, podnecuje, neuhasína. Takou chce byť aj domškola v Komunitnom montessori klube Slnečnica.

Menu