Herničky

V našom klube Slnečnica organizujeme pravidelné montessori herničky pre deti v sprievode dospelej osoby. Naším cieľom je poskytnúť deťom rozmanité zábavné a vzdelávacie výzvy, pri ktorých môžu získať nové zručnosti a vedomosti. Aktivity v zmysle montessori pedagogiky sú prospešné pre duševný a vedomostný rozvoj detí a ich rast ako sebavedomé a samostatné ľudské bytosti.

Aktivity ponúkané na herničkách zahŕňajú predovšetkým praktický život a zmyslovú výchovu. Práve v týchto oblastiach deti nadobúdajú zručnosti, ktoré sú prínosné pre ich rozvoj v neskorších akademických oblastiach ako je jazyk, matematika či jednotlivé vedy. Jedným z dôležitých benefitov práce s montessori pomôckami je rozvoj jemnej či hrubej motoriky, podpora činnosti mozgu a pamäte.

Trvanie a účasť:

 • sú určné pre deti vo veku 2-6r
 • blok má trvanie 90 minút
 • frekvencia herničiek raz do týždňa
 • organizujeme štvrťročné herničky (3 mesačný kurz)
 • na herničkách je nutná učasť rodiča
 • kurzy sú kapacitne obmedzené -14 detí / blok
 • pri nahlásenej neúčasti (minimálne 24 hod vopred) je možné nahradiť si dve neúčasti v dohodnutých termínoch po individuálnej dohode vopred.

Základné princípy montessori práce na herničkách

 • rešpektujúci prístup
 • rodič sprevádza dieťa pri slobodnom výbere aktivity a pomáha naviesť ho na správnu prácu s aktivitou
 • aktivitu si dieťa vyberá samo aj ju uvedie do pôvodného stavu po ukončení práce
 • používame uznanie práce dieťaťa namiesto hodnotenia dieťaťa (pochvala či karhanie)
 • sústredená práca si vyžaduje pokojnú atmosféru, pri ukážkach je dôležitejšie predvedenie názorných krokov, ako slová.

Pred návštevou herničiek si prosím prečítajte podrobnejšie princípy pri práci na herničkách

Prihláška a platobné podmienky

 • Prihlásiť sa na herničky môžete vyplnením formulára prihláška na herničky. Ohľadom voľného miesta a zaradenia do 3mesačného kurzu vás budeme informovať.
 • Platba sa hradí vopred za celý 3mesačný kurz na účet Slnečnice.
 • Cena za 1,5 hod.: 10eur
Menu