Milí rodičia,

tento týždeň sme odštartovali hneď v pondelok posledným Veľkým príbehom. Po vzniku písma sú druhým veľkým vynálezom človeka čísla. Pozreli sme si teda, kde vznikli a ako sa počítalo bez nich, a tiež ako sa postupne menili až do dnešnej podoby. Deti budú mať opäť príležitosť vyskúšať si spraviť číselný záznam na hlinenú doštičku, prepísať si egyptské obrázkové čísla, vyrátať príklad pomocou rímskych číslic alebo preskúmať časovú os matematiky. Na to môžu nadviazať akoukoľvek prácou s číslami. Niekto rád sčituje viac čísel, niekto sa zdokonaľuje v sčitovaní a odčitovaní viacciferných, niekto iný zase rád násobí, niekto delí a niektorí starší zas rádi vyrábajú grafy alebo rysujú. Všetky práce sú vítané a zdokonaľujú našu myseľ. Matematické previerky tento týždeň ukázali, že deti s počítaním nemajú žiadne väčšie problémy. Potrebujeme sa však k matematickým operáciám neustále systematicky vracať, aby sme rozvíjali buď schopnosť rátať abstraktne alebo zautomatizovať si jednotlivé matematické operácie. Obdobie do Vianoc preto využijeme na takéto aktivity, deti rady pracujú s pomôckami z poličiek, ale niektoré majú rady aj pracovné listy či úlohy z klasických učebníc. Tieto pripravíme pre deti adekvátne ich schopnostiam prípadne ročníkom.

Mladšie deti zažili tento týždeň niekoľko školáckych novostí. Podokončovali svoje projekty o rastlinách, ich častiach, funkciách a potrebách a preto dostali príležitosť, vyskúšať si prvé kolo prezentácií. Mohli si vyskúšať, aké to je, predstúpiť pred svojich spolužiakov a spolužiačky, ukázať a vysvetliť, čomu sa venovali a vypočuť si od nich aj dopĺňajúce otázky a prípadné komentáre. Okrem toho dorazili zošitky na nácvik písania, do ktorých sa deti s nadšením pustili. Teší nás sledovať, že ich záujem stále pretrváva a že, aj keď majú pred sebou ešte kus cesty, sa stále snažia zlepšovať. Taktiež sme im ponúkli prezentáciu o ročných obdobiach, o tom, čo ich spôsobuje, o mesiacoch v roku a o ich charakteristikách. Deti mali potom možnosť spracovať si tému podľa vlastného záujmu. Viaceré dievčence si vytvorili knižku s hádankami na jesennú tému, alebo prepisovali a ilustrovali jesenné básničky. V nasledujúcom týždni im ponúkneme rozvinúť tému vo forme plagátu o jeseni alebo výrobu kalendára, ktorý by nám slúžil celý rok pri rôznych aktivitách.
Spomenúť treba aj ???

Staršie deti sa venovali svojim projektom, sú vo fáze ukončovania nečistopisov a pokračovať budú podľa svojich predstáv, buď natočením videa, spracovaním časovej osi, výrobou modelu apod. V budúcom týždni by sme radi projekty ukončili, aby sme ešte pred Vianocami stihli aj tieto projekty odprezentovať. Deti, ktoré projekty nestihnú, budú mať možnosť dokončiť si ich počas prázdnin.
Okrem toho sa deti venovali pokračujúcim jazykovým a matematickým prácam, ale aj novembrovým previerkam, ktoré môžu využiť na to, aby si svoje vedomosti utvrdili prípadne si doštudovali chýbajúce. Po konzultácii so sprievodkyňou sú im študijné materiály stále k dispozícii v našom prostredí. K botanickým témam pribudli historické. Deťom sme predstavili časovú os, ktorá nám ozrejmuje pojmy ako pred naším letopočtom, po našom letopočte alebo storočie. Na časovú os si môžu deti ukladať vytvorené učebné materiály, ukázali sme si aj dôležité míľniky v dejinách Slovenska, ktoré sú deťom taktiež k dispozícii na ďalšie štúdium.

V stredu prihlásené deti absolvovali aj celoslovenskú súťaž Všetkovedko. Na testy, ktoré sme obdržali poštou spolu s presnými pokynmi, ako má súťaž u nás prebehnúť, mali deti vytvorené podmienky, čas bol limitovaný na 40 minút, počas ktorých mali zvládnuť odpovedať na 30 celospoločenských otázok rozdelených podľa ročníkov a vyskladaných podľa štandardov pre jednotlivé ročníky. Deti si tak mohli vyskúšať svoje vedomosti, tiež iný spôsob práce limitovaný časom ako aj test v podobe multiple choice. O otázkach z testov ešte následne diskutovali a spoločne tak prišli na niektoré správne odpovede. Naučili sa nielen niečo nové, ale aj niečo nové o sebe. Na základe kódu, ktorý si deti odložili, si budú môcť 21. decembra pozrieť svoje výsledky a porovnať ich so správnymi odpoveďami. Výsledky budú k dispozícii na stránke www.vsetkovedko.sk

Zároveň nám vrcholí práca na predstavení, ktoré je, ako už uričte viete, naplánované na 16. decembra. Na štvrtkovom dramatickom stretnutí sme doladili scenár, ktorý si väčšina deti vzala domov na naštudovanie. V budúcom týždni nás čaká mikulášsky nácvik a v tom nasledujúcom intenzívne hranie až do predstavenia, preto by sme Vás chceli pekne poprosiť, aby ste si spolu s deťmi scenár prešli, vyznačili ich repliky a skúšali si ich počas víkendu alebo týždňa opakovať. Väčšina detí sa bude striedať v role malého princa (MP), vtedy bude mať na sebe na chvíľu jeho kostým. Zároveň má každé dieťa svojich pár viet v prostrednej časti predstavenia, kde sa deti rozprávajú s dospelákmi, a napokon bude dobré si zopakovať aj repliky označené slovom všetci, ktoré budú deti hovoriť spoločne. Kulisy na predstavenie si s deťmi priebežne dotvárame a v najbližších dňoch sa deti majú definitívne rozhodnúť, čo stvárnia v záverečnej betlehemskej scéne. Niektorí to už majú jasné, aj kostým si pripravili a priniesli. Ostatné deti sa môžu ešte do utorka rozhodnúť a do konca týždňa si doniest svoj kostým (máme už obsadenú úlohu Márie, Jozefa, pastiera, dvoch anjelov, jedného z troch kráľov a jeho ťavu, zopár ovečiek, kozičku a mačku, ale počet zvierat, pastierov, anjelov nie je obmedzený. Padli návrhy aj na exotické zvieratá, tie ale napokon deti zamietli ,) Ďakujeme opätovne za všetku Vašu spoluprácu a podporu a veríme, že nám naše nadšenie vydrží a všetkým zdravie dovolí si predstavenie naplno vychutnať.

Záver týźdňa nám spríjemnilo predvianočné tvorenie s Beatkou. Pripravila si pre nás patchworkové vianočné gule. Tieto nádherné, zložito vyzerajúce ozdoby, potrápili nejedny prstíky, no deti sa veru ani na chvíľku nevzdali a poctivo strihali a ukladali stužky tak, ako im to ich fantázia našepkávala. Keďže sa deťom výsledné dielka veľmi páčili, budeme mať túto aktivitu v poličke počas celého adventu a deti sa k nej budú môcť po splneni denných povinností vrátiť. Pôvodne sme chceli tieto vianočné ozdoby venovať seniorom, ale keďže niektoré z detí veľmi túžili si výsledné dielko nechať, dohodli sme sa, že namiesto patchwokovej gule prinesú iný (ideálne vlastnoručne vyrobený) darček, ktorý venujú seniorom.

Na budúci týždeň sme mali v pláne výlet na nálezisko amonitov do Chtelnice. Bohužiaľ vzhľadom na počasie to vyzerá tak, že sa nám tento výlet nepodarí uskutočniť. Tomáš Fuksi z Geoparku Malé Karpaty, ktorý nás mal sprevádzať, nám však sľúbil, že nás príde v piatok osobne navštíviť a porozpráva nám o svojej práci a zároveň prinesie aj niektoré vzorky. Ak majú deti doma nejaké skameneliny alebo zaujímavé kamene, môžu si ich v piatok priniesť. Môžeme sa o ich pokladoch s Tomášom porozprávať.

Pozor, domáca úloha 😉
Deťom sme na piatkovom kruhu odprezentovali domácu úlohu, ktorú majú možnosť si premyslieť cez víkend a v pondelok priniesť do školy. Poprosíme aj Vás o spoluprácu, aby na to nezabudli. Počas decembra sme ako literárnu tému ponúkli deťom možnosť priniesť si do školy knihu, ktorú by si radi prečítali, alebo takú. ktorú práve doma čítajú, alebo už ju majú prečítanú a je to ich obľúbená kniha, alebo je od ich obľúbeného autora/obľúbenej autorky a už od neho/nej možno prečítali aj viacero kníh. Knihy nám budú môcť predstaviť, spracovať si o nej čitateľský záznam alebo spracovať informácie o autorovi/autorke.

Ďalšou zodpovednou úlohou je priniesť recept na jednoduché a rýchle vianočné pečivo. Z receptov si deti spoločne vyberú 2 – 3 víťazné recepty. ktoré by sme radi počas budúceho štvrtkového poobedia s deťmi upiekli a odniesli do Zariadenia pre seniorov.

S deťmi sme privítali Advent, tešia sa na všetky udalosti, ktoré ich v rámci neho čakajú a každý deň si pri obede zapaľujú sviečku. Zatiaľ len prvú ale od pondelka už budeme zapaľovať dve. Veríme, že sviatočná atmosféra už pomaly prichádza aj do Vašich domovov. Prajeme si krásne očakávanie Vianoc.
Za Slnečnicu školácke sprievodkyne Lucia + Zitka + Zuzka

Menu