Vzdelávacia skupina 6-12 rokov

Slnečnica od začiatku školského roka 2019/2020 uviedla do života aj malú skupinku školákov prvého stupňa, ktorí majú na rôznych kmeňových školách individuálny študijný plán, teda sú v podstate domškoláci. Keďže výhody učenia sa v malej skupinke, čo pripomína oldschool malotriedku, sú zrejmé, rozhodli sme sa vytvoriť podmienky pre individuálny rast a vzdelávanie detí v zmysle montessori pedagogiky. Skupinka má momentálne 12 detí od preškoláčok až po tretiakov.

Deti sa učia, zabávajú, pracujú a hrajú v doobedných aj poobedných blokoch. Preferujeme metódy, ktoré sú pre deti efektívne a vedomosti im sprostredkúvajú zmysluplne, ucelene a logicky. V oblasti jazyka používame Sfumato metódu, naše vyučovanie má prvky zážitkového, projektového a praktického vzdelávania, pri ktorom nasledujeme individualitu každého dieťaťa.

Menu