Zitka Nichtová

Sprievodkyňa denného klubu 3-6 r. a sprievodkyňa vzdelávacej skupiny detí 6-12 r.

Hlavné oblasti: školácka skupina: príroda, denný klub: prakický život, prírodné vedy.

Zitka je ekologicky a zero-waste zmýšľajúca, zaujíma sa hlavne o prírodné a ekologické témy, ktoré potom s láskou ponúka deťom a vedie ľudí ku väčšiemu ohľadu ku prírode a redukcii odpadu. V dennom klube sprevádza najmladšie deti pri adaptácii, kde sa vďaka jej vlastnému pokojnému prístupu detičky hneď cítia bezpečne a prijaté. V školáckej skupinke sprevádza deti hlavne prírodnými témami, ktoré sú jej srdcu veľmi blízke a tak ľahko nadchne nejedno dieťa k ďalšiemu bádaniu 🙂

Menu